ZinInZicht praktijk voor levensoriŽntatie en geestelijke verzorging

CV

Relevante schoolopleidingen, cursussen en workshops

• HBO Theologie en Levensbeschouwing  (Hogeschool van Amsterdam/ InHolland)  
• Masterclass ‘Ouder Worden in Perspectief’ (Theologische Universiteit Kampen)
• Masterclass ‘Verhalen en geschriften uit het OudeTestament’ (universiteit Leiden)
• Lezingenserie ‘Talmoedische lessen van Levinas’ (Centrum voor joodse filosofie)
• Leerhuis ‘Exodus’ door Kees Kok en Alex van Heusden  (Stichting Leerhuis en Liturgie)
• Leerhuis ‘Decaloog’ door Sascha Martel (Ignatiushuis)
• Leerhuis ‘Genesis’ door Alex van Heusden (Stichting Leerhuis en Liturgie)
• Workshop ‘Het numineuze’ door Tjeu van den Berk (Ignatiushuis)
• Workshop ‘Wervelende werkvormen’ door Lotte Huijing (verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek)

Werkervaring

• Voorganger religieus-humanistische geloofsgemeenschap te Bussum gedurende 10 jaren
• Stage in Verpleeghuis Antonius Hof Bussum. Projectgroep Levensverhalen opgericht
• Geestelijk verzorger verpleeghuis Het Zonnehuis
• Leiden van diverse gespreksgroepen
• Persoonlijke gesprekken
• Begeleiding uitvaartplechtigheden 
• Ouderenpastoraat Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB, afdeling Naarden-Bussum

Ingeschreven in het SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk verzorgers)