ZinInZicht praktijk voor levensoriŽntatie en geestelijke verzorging

Betekenisvolle woorden

Ooit noemde ik onderstaande woorden “Mijn Heilige Woorden”, omdat ze mij richting boden op mijn levensweg. Als eerste noem ik het gedeelte uit het scheppingsverhaal (Genesis1) waarin staat: God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. God is voor mij een mysterie en als zodanig is er ook geen beeld van God. Wel wil ik God zien in mijn medemens; hij is immers beeld en gelijkenis! In mijn ziel ben ik gericht op het mysterie, maar het mysterie wordt tastbaar en blijft niet meer alleen ‘geheim’, door de ander een hand geven, een knipoog en aandacht. Eeuwenoude woorden uit het scheppingsverhaal kunnen vandaag zo realiteit worden. Het is echter niet alleen mijn medemens, waarin ik God ontmoet. Ook in mezelf wil ik dat avontuur aangaan. Dat brengt me bij mijn tweede heilige woord, afkomstig van Etty Hillesum. Zij zegt in haar zondagochtendgebed: Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van te voren nergens voor in staan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen , maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen we ons zelf. En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aankomt: een stukje van jou in ons zelf, God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording, jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker: dat je ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe moeten verdedigen.

 
   « Artikelen overzicht